nieuws, blog-artikelen en diensten

Casus: pretest reclame

Onderzoek naar mogelijke weerstand bij een nieuwe doelgroep van een reclamecampagne. Voorstel voor een aantal aanpassingen.

Casus: evaluatie verkeerscampagne

Onderzoek naar het effect van een campagne die als doel heeft om het verkeersgedrag op een provinciale weg te beïnvloeden.