nieuws, blog-artikelen en diensten

Casus: evaluatie verkeerscampagne

Opdrachtgever

Provincie

Doel onderzoek

Het evalueren van een campagne voor een provinciale weg.

Wat voor inzichten?

De provincie heeft met het onderzoek inzicht gekregen in het effect van campagne met betrekking tot de kennis, houding en het gedrag van gebruikers van de provinciale weg.

Welke consequenties?

Uit ons onderzoek is gebleken dat de campagne effect had op het verkeersgedrag.

Welke consequenties?

Wij hebben aanbevolen de campagne te continueren. Daarnaast was het advies in de campagneboodschap ook aandacht te geven aan een ander element van verkeersgedrag dat onze respondenten benoemden.