nieuws, blog-artikelen en diensten

Casus: merkbeeld en effectmeting

Opdrachtgever

Dienstverlener in de energiesector.

Doel onderzoek

Dienstverlener in de energiesector.

Wat voor inzichten?

Met ons onderzoek brengen wij periodiek het effect van hun merkbeeld bepalende reclamecampagnes in beeld. Hiermee worden samen met het reclamebureau beslissingen genomen over de inhoud van campagnes en de kanaalkeuzes.

Welke consequenties?

Een belangrijke consequentie die uit ons onderzoek wordt getrokken, is vooral dat het cross-selling potentieel beter moet worden benut.

Welke consequenties?

Wij hebben een prominentere positionering van de andere producten en het meer laden van het merk aanbevolen.