nieuws, blog-artikelen en diensten

Casus: pretest reclame

Opdrachtgever

Zorgverzekeraar & reclamebureau

Doel onderzoek

Het pretesten van een reclamecampagne.

Wat voor inzichten?

Het reclamebureau van de zorgverzekeraar heeft een campagne voor een nieuw werkgebied bedacht. De zorgverzekeraar is onzeker over mogelijke weerstanden bij de nieuwe doelgroep.

Welke consequenties?

Uit ons onderzoek is gebleken dat bij de doelgroep in het geheel geen weerstand bestond.

Welke consequenties?

Wij hebben aanbevolen de campagne uit te rollen met een paar aanpassingen. Deze campagne heeft geresulteerd in een aanzienlijke stijging van nieuw afgesloten polissen.