aha! vormt de basis voor betere beslissingen

Onze kracht

De kracht van aha!

  • Het maken van een goede opzet om met de doelgroep van een onderzoek in gesprek te raken.
  • Het ontwerpen van een vragenlijst bestaande uit de juiste vragen die het vraagstuk van de opdrachtgever dekken.
  • Het verrichten van kwalitatief goede fieldresearch waarbij zoveel mogelijk goede informatie van de respondenten wordt verkregen.
  • Het opstellen van rapportages die zeer toegankelijk zijn waarmee de opdrachtgever echt aan de slag kan.

Heeft u interesse en wilt u meer weten?