Privacystatement

Verwerking persoonsgegevens

aha! marktonderzoek en marketingadvies verwerkt regelmatig persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Aha! marktonderzoek en marketingadvies zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangaande gegevensbescherming worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

aha! marktonderzoek en marketingadvies draagt zorg voor passende technische en organisatorische voorzieningen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving. aha! marktonderzoek en marketingadvies stelt betrokkenen onverwijld in kennis indien sprake is van een inbreuk op de beveiliging, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

aha! marktonderzoek en marketingadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Alle persoonsgegevens worden na afloop van het onderzoek in ieder geval binnen zes maanden verwijderd.

Uw privacyrechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u aha! marktonderzoek en marketingadvies verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Aha! marktonderzoek en marketingadvies behandelt uw verzoek zo spoedig mogelijk. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoek kenbaar maken via info@ahamarktonderzoek.nl

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies plaatsen wij om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Het betreft hier de volgende gegevens:

  • De browser die u gebruikt
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina‚Äôs worden bezocht
  • Foutmeldingen die u mogelijk hebt gekregen

Verplichtingen AVG

aha! marktonderzoek en marketingadvies houdt zich aan de verplichtingen van de AVG voor zover deze van toepassing zijn voor ons bureau. Wij zijn tevens lid van de branche-organisatie MOA en houden ons aan de gedragscode voor marktonderzoeksbureaus.