respondenten

Respondenten

Aha! is lid van MOA en houdt zich bij het uitvoeren van onderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.

Internationale code

De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt -en opinieonderzoek zoals:

  • De rechten van de respondent
  • De waarborg van de anonimiteit van de respondent
  • De beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker
  • De wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.
Keurmerk Fair Data van het MOa
Fair Data keurmerk van MOA

Anonimiteit

De code verbiedt elke vorm van verkoop. Marktonderzoek verzamelt meningen van personen. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en opdrachtgevers krijgen alleen de beschikking over de antwoorden van alle ondervraagde personen tezamen. De rapportage gebeurt dus niet op persoonsniveau. Door deze werkwijze is het vrijwel onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen.